VariOr® Caries

detekce původců zubního kazu u dětí

Zubní kaz je infekční onemocnění, způsobené kariogenními (kazotvornými) bakteriemi. Na vznik zubního kazu má vliv celá mikrobiální komunita ústní dutiny, ovšem některé bakterie mají vliv zásadní. Jedná se především o dvě bakterie rodu Strepotococcus: S. sobrinus a S. mutans, které snadno adherují na povrch zubu a dobře se jim daří v zubním plaku. Tyto dvě bakterie patří mezi tzv. primární původce zubního kazu; jejich činností dochází k metabolizování sachariůy v zubním plaku na kyseliny, které narušují (demineralizují) zubní sklovinu, a tím vzniká zubní kaz. Pro stanovení rizika vzniku zubního kazu u dětí je určen test VariOr® Caries. Test funguje na principu průkazu DNA výše zmíněných bakterií.

gtvariorcariesproweb.jpg

Výhody oproti testu VariOr® Caries oproti kultivačním testům:

  • rychlost a vysoká specifita stanovení stanovení
  • odběr si snadno provede pacient sám - není potřeba návštěva ordinace
  • není potřeba žádný další materiál, odběrovu sadu dostanete od nás zdarma
  • rozlišení S. sobrinus a S. mutans (každá z bakterií má pro riziko vzniku kazu jiný význam)
  • v případě využití testu lékařem, není potřeba žádné další vybavení, které stojí finance a zabírá místo v ordinaci
  • po odeslání vzorku není potřeba se o vzorek dále starat - do 5 pracovních dnů Vám přijde laboratorní zpráva

Zubní kaz u dětí

Onemocnění zubů u malých dětí mají řadu specifik - malé děti často nespolupracují jak při provádění pravidelné ústí hygieny, tak při prohlídkách a nutných zásazích u zubního lékaře, zároveň jsou však jejich zuby ciltivé ke vzniku zubních kazů. Prevence je proto u malých dětí je velice důležitá. Spočívá především v dodržování zásad ústní hygieny, ale i v zabránění přenosu kazotvorných bakterií z rodičů na batole v době, kdy se dítěti prořezávají první zoubky. Bylo prokázáno, že infekce S. sobrinus a S. mutans u předškolních dětí jednak koreluje s množstvím stávajícíh kazů, ale zejména koreluje s budoucím vývojem kazů nových. Pokud ovšem nedojde k infekci zmíněnými bakteriemi přibližně do 7 let věku dítěte, kdy dochází k formování ústní mikroflóry, dítě je v pozdějším věku k infekci tímto mikroorganizmem více odolné a má celoživotně méně problémů se zuby (nižší kazivost zubů). Bylo prokázáno, že nejvyšší riziko zubního kazu je u dětí infikovaných oběma patogeny zároveň, nižší pak u dětí infikovaných pouze S. sobrinus, ještě nižší u dětí infikovaných S. mutans a nejnižší riziko je pak u dětí, u kterých nebyl detekovaný ani jeden z patogenů.

Jak dochází k přenosu?

Jakkoli je to zarážející, nejčastějším přenašečem kariogenních bakterií je matka, případně další člen rodiny. K nákaze dochází v době prořezávání prvních zoubků (mléčné zuby), kdy maminka olízne dudlík ve snaze jej očistit, a nebo ochutnává dítěti podávanou stravu stejnou lžičkou, kterou pak dítě krmí. Proto doporučujeme provést test u dítěte i matky zároveň a stanovit tak míru rizika infekce dítěte. Množství bakterií v dutině ústni lze navíc snížit vhodnými preventivními zásahy a snížit tak možnost, že přenosu z matky na dítě dojde. Vzorek si můžete odebrat sami nebo u svého stomatologa.

Pro koho je test určen?

  • test je určen pro použití zejména u dětí (u dospělých je vztah bakterií a dalších faktorů ke vzniku zubního kazu komplikovanější a vliv výše zmíněných bakterií je méně přímý)
  • pro praktické zubní lékaře - pediatry a dentální hygienistky, pro posouzení aktuálního zdravotního stavu chrupu u dětí
  • test je doporučen i jako součást vstupní prohlídky
  • pro testování matky v těhotenství nebo po porodu, pro určení pravděpodobnosti přenosu kazotvorných bakterií na dítě

Jak odebrat vzorek?

Vzorky se odebírají pomocí sterilní vatové tyčinky, nejlépe ráno před čištěním zubů. Speciálná odběrovou sadu je možné objednat na níže uvedených kontaktech. Tyčinkou se provede stěr z povrchu celého chrupu, podobně jako když se čistí zuby. (Druhou tyčinkou se provede stěr z povrchu prořezaných zubů dítěte.) Vlhké tyčinky se musejí nechat minimálně 30 min. uschnout. Pro úspěšnou analýzu musí být tyčinky dokonale suché! Tyčinka, každá zvlášť, se vloží zpět do pouzdra označeného jménem a příjmením odebrané osoby (případně do čistého igelitového sáčku, který se neprodyšně uzavře a označí jménem a příjmením odebrané osoby). Vzorky se odešlou spolu s vyplněnou průvodkou do laboratoře. Jedná se o placenou službu. Vyšetření stojí 480,- Kč včetně DPH, současně poslaný vzorek dospělého se vzorkem dítěte do 7 let provádíme zdarma. Platbu doporučujeme provést převodem. Službu lze uhradit i dobírkou, v tomto případě však účtujeme příplatek 100,- Kč. V případě, že je zákazníkem zubní ordinace, je možné provést platbu na fakturu.

K čemu slouží výsledky?

Výsledek testu stanoví sklon k tvorbě zubního kazu. V případě testování matek a dětí stanoví výši rizika přenosu bakterií na dítě, případně potvrdí nebo vyvrátí přítomnost bakterií v ústní dutině dítěte. Na základě výsledků stomatolog rozhodne o vhodném hygienickém plánu a dalším léčebném postupu (re-mineralizace, antimikrobiální prostředky, frekvence kontrol apod.).

Kam posílat vzorky?

GEN-TREND s.r.o.

Laboratoř molekulární biologie

Hůry 149 | Rudolfov | 373 71

Web: www.gentrend.cz

Telefon: +420 608 636 119, +420 602 156 577

E-mail: 

Bankovní číslo účtu/kód: 184419542/0300

Objednávka odběrových sad (zdarma):

Prostředictvím našeho online objednávkového systému

Telefon: +420 608 636 119, +420 602 156 477

E-mail: 

Literatura:

Lapirattanakul J., Nakano K., Nomura R., Hamada S., Nakagawa I., Ooshima T.(2008): Demonstration of mother-to-child transmission of Streptococcus mutans using multilocus sequence typing. Caries Res. 42(6):466-74.

Okada M., Soda Y., Hayashi F., Doi T, Suzuki J., Miura K., Kozai K. (2005) Longitudinal study of dental caries incidence associated with Streptococcus mutans and Streptococcus sobrinus in pre-school children. Med. Microbiol.: 54, 661–665.

Thorild I., Lindau B., Twetman S. (2006): Caries in 4-year-old children after maternal chewing of gums containing combinations of xylitol, sorbitol, chlorhexidine and fluoride. Eur Arch Paediatr Dent. 7(4): 241-5.


Rozhovor v ČT - problematika zubního kazu v těhotenství

Další naše produkty v oblasti prevence onemocnění zubů:

VariOr® Gen - stanovení genetických predispozic k onemocnění parodontitidou

VariOr® Dento - DNA analýza parodontálních patogenů