Evropská onemocnění přenášená klíšťaty

kliste-evropa2.jpg

Klíšťata a jimi přenášené patogeny jsou ve (střední) Evropě významným rizikem pro zdraví člověka. Klíšťaty přenášené nákazy jsou na tomto kontinentě nejrozšířenějšími zoonózami (tj. nákazy přenášené na definitivního hostitele jiným živočišným druhem). Konkrétně dvě onemocnění jsou v ohledu počtu klinických případů a jejich závažnosti nejvýznamnejší:  klíšťová encefalitida (KE) a lymeská borelióza (LB).  Původci obou onemocnění byly popsáni poměrně nedávno. Geografické rozšíření i incidence klinických případů se v současné době velmi dynamicky mění, proto se obě nemoci označují jako „emergentní nákazy" (angl. „emerging diseases").  Pod tímto označením se rozumějí onemocnění objevující se zcela nově,  či vyskytující se s rozdílnou intenzitou  v jiných geografických oblastech nebo v jiném kontextu (u jiné části populace apod.) než v minulosti.

V Evropě je průměrně registrováno 5 453 případů  nákazy KE a 26 826 případů LB ročně. Nejvyšší incidence KE je v Evropě hlášena z Estonska, Slovinska, Lotyšska a Litvy (průměrná roční incidence: 13,1; 12,7; 12,0 respektive 11,3 případů/100 000 obyv.).  Nejvyšší incidence LB je pak zaznamenávána ve Slovinsku, Estonsku, Litvě a České republice (průměrná roční incidence: 201,4; 58,9; 51,4 respektive 36,6 případů/100 000 obyv.) (zdroj: WHO, CISID; SZÚ, EPIDAT).

Pro podrobnější informace o jednotlivých onemocněních využijte menu v levé části webu.