Objednávka odběrových sad a analýz VariOr Dento


Klonování fragmentů DNA

Zaklonování jakéhokoli úseku DNA do vektorů včetně purifikace DNA v požadované kvalitě. Kontrola klonovaných úseků DNA sekvenováním. Amplifikace a klonování promotorových oblastí.
 

P4066228P4066197