Cooperation - instrumentation, human resources

The company GEN-TREND s.r.o. has completed a number of successful cooperation projects with a number of research institutions and private companies. We continue to be interested in collaborating on research and development projects, whether as suppliers, partners or customers.

We have our own team of experts in the field of molecular biology diagnostics and molecular biotechnologies, we have a lot of contacts to extern co-workers, research teams, etc. We have experience in the field of product marketing, we know how to progress from the idea to realization and how to transfer know-how. Many of our employees come from the sphere of public (and basic) research, so we know the issues of the academic environment and its funding. We have implemented many projects with public financial support.

We also have laboratory facilities fully equipped for molecular biological diagnostics, cloning, expression of recombinant proteins, fermenters for semi-industrial production of recombinant proteins, biohazard boxes for infectious work, or work with tissue cultures and many other applications.The list of equipment (for a better idea of ​​possible cooperation):Vybavení Počet kusů Kapacita Použití
Biohazard box 2 infekční práce, práce s tkáňovými kulturami, GMO...
PCR box 1 příprava PCR mastermixů
Dry block 3 celkem 192 vzorků inkubace
Centrifuga chlazená 2 centrifugace (rotory pro 1,5/2 ml mikrozkumavky, 15 ml a 50 ml)
PCR cycler 2 celkem 188 vzorků PCR, gradientová PCR
Přístroj pro automatickou extrakci 1 16 vzorků/run automatická extrakce RNA, DNA, proteinů
Vodní lázeň s třepáním 1 hybridizace, inkubace...
Automatický promývací systém 1 20 stripů/run hybridizace, western blot...
Horizontální elektroforéza 3 separace fregmentů DNA, PCR produktů
Dokumentační systém s chlazenou CCD kamerou 1 dokumentace gelů, přímá dokumentace a kvantifikace chemiluminiscenčního nebo fluorescenčního signálu
Autokláv 1 sterilizace teplem a tlakem
Digestoř 1 práce s těkavými látkami
Magnetická míchačka 2 příprava roztoků
Magnetická míchačka vyhřívaná 3 příprava roztoků při zahřívání
Hybridizační pec 1 20 lahví hybridizae, inkubace
Fermentor 1 7 l příprava rekombinantních proteinů - bakterie, kvasinky, houby, živočišné buňky
Fermentor 1 14 l příprava rekombinantních proteinů - bakterie, kvasinky, houby, živočišné buňky
Růstová komora 1 840 l pěstování, kultivace v řízených podmínkách (teplota, vlhkost, světlo, koncentrace plynů...)
Termostatický inkubátor 1 250 l kultivace, inkubace
Chromatografie (FPLC) 1 separace, purifikace
Hlubokomrazicí box 1 725 l uskladnění, archivace vzorků a dalších materiálů
Vybavení pro sběr klíšťat sběr klíšťat v přírodě, monitoring populací klíšťat