Spolupráce

Spolupracující instituce veřejného výzkumného sektoru

Společnost GEN-TREND spolupracuje s veřejnými vědecko výzkumnými institucemi v rámci vývoje a transferu know-how pro aplikační sféru. Mezi nejvýznamnější partnery spolupráce patří zejména:

Spolupracující instituce privátního sektoru