Sportovní gen

Fyzické možnosti každého jedince jsou podmíněny jeho genetickou výbavou. Vzhledem k tomu, že sport je nedílnou součástí zdravého životního stylu, je výhodné znát své přednosti a ty pak dále rozvíjet.

Princip testu:

Alfa-aktinin-3 (ACTN3) je bílkovina, která se nalézá hlavně v rychlých glykolytických svalových vláknech. Gen pro tento protein se vyskytuje ve dvou variantách R a X. Varianta X (přesněji R577X) nese informaci pro buňku způsobující deficit svalové bílkoviny α-aktinin-3. Nejedná se o patogenní záležitost, jelikož jeho nedostatek je efektivně kompenzován příbuzným protei­nem α-aktininem-2.

Protein α-aktinin-2 je pří­tomný převážně v aerobně pracujících svalových vláknech a tím dává svalu vyšší vytrvalost.

Výzkumy dále ukazují, že varianta X genu ACTN-3 dává svému majiteli jistou výhodu i v menším poškození svalů při nadměrném výkonu a zároveň snižuje nebezpečí úrazu při sportech (viz. obrázek níž).

Každý člověk má dvě kopie genu ACTN-3 ve své genetické výbavě – jednu kopii získává od matky, druhou od otce. Obě varianty se mohou různě kombinovat.

Fenotyp RR – Jedinci s tuto kombinaci genů mají předpoklady pro sprinterské a silové sporty.

Fenotyp XX - Osoby mající ve své genetické výbavě 2 kopie varianty X mají vlohy pro vytrvalostní sporty.

Fenotyp XR - Jedinci nesoucí obě varianty genů mají vlohy pro vytrvalostní i sprinterské sporty.

obr1-sport-gen-1.jpg