Paternální linie

michalangello-uprava.jpg

Paternální linie – testování DNA Y chromosomu (Y-DNA)

Analýza Y chromosomu – 23 znaků

Y-DNA

Chromosom Y je část jaderné DNA, která se dědí pouze z otce na syna a je nositelem mužských pohlavních znaků a plodnosti. Vzhledem k tomu, že se chromosom Y dědí pouze v otcovské linii, je možné se jeho analýzou dopátrat původu mužské rodové linie a třeba nalézt v současnosti i vzdálené příbuzné, se kterými nás již nepojí společné příjmení.

Pokud bychom historii každého z nás šli zpětně po paternální (otcovské) linii zhruba 60 tisíc let zpět, najdeme jednoho společného předka všech dnes žijící lidí. Tento prapředek je nazýván Y-chromosomální Adam, a původem byl z Afriky. Všichni dnes žijící muži mají v sobě kousek DNA tohoto Adama, ovšem v průběhu tisíciletí docházelo k různým malým změnám, které se dědily a postupně tak vznikaly dnes molekulárně-analyzovatelné znaky na Y-chromosomu, které pomáhají určit původ každého z nás po otcovské linii.

Princip vyšetření: Chromosom Y je nejmenší chromosom v lidském genomu a značná část jeho DNA jsou takzvané nerekombinující nekódující úseky, které jsou vhodným „záznamovým zařízením" genetických změn. Na těchto úsecích dochází ke konzervaci jak jednotlivých nukleotidových záměn/polymorfismů (SNP-single nucleotide polymorphism), tak i ke zmnožení opakujících se malých sekvencí (STP-short tandem repeats). Tyto úseky se pomocí molekulárně – genetických metod analyzují a výsledek vyšetření je možno použít k rekonstrukci rodinné historie.

Analýzou Y-chromosomu se dostaneme v rodové historii přibližně 4000-5000 let zpět.

Pro testování je třeba zaslat vzorek s mužskou genetickou výbavou. Tj. muži mohou zaslat svůj vlastní vzorek stěru bukální sliznice, ženy od pokrevního příbuzného (otec, bratr, strýc z otcovy strany).