Maternální linie

composing-2925179-1920.jpg

Maternální linie – testování mitochondriální DNA (mt DNA)

Analýza HRV1 + HRV2 úseků

mtDNA

Mitochondrie, malá organela uvnitř všech našich buněk, má svou DNA nazývanou mitochondriální DNA (mtDNA). Tato organela se předává pouze z matek na její potomky. A jen dcery ji mohou předat dál dětem. Tudíž se dědí jen po ženské, maternální linii (viz obrázek). Pokud by každý z nás šel do hluboké minulosti (cca 150 tisíc let zpět) všichni bychom se v této době setkali u jedné pramatky. Vědci ji nazývají mitochondriální Eva, původem byla z Afriky. Všichni dnes žijící lidé jsou tedy potomky této Evy. V průběhu minulých tisíciletí vznikaly drobné odchylky v genetické informaci Eviny mitochondriální DNA a ty daly vzniknout různým mateřským liniím-haploskupinám. Tyto haploskupiny jsou charakteristické pro jednotlivé kontinenty. V evropské populaci je známo 7 mateřských linií, které jsou typické pro rodilé Evropany (ovšem vždy z matčiny rodové linie).

obrazek-2-genealogie-maternalni-dedicnost-mt.jpg

Princip vyšetření:

Mitochondriální DNA je kruhová molekula DNA nesoucí několik genů potřebných pro fungování všech buněk lidského těla. Zároveň obsahuje 3 nekódující úseky (hypervariable region HRV1-3), které podléhají rychlejším genetickým změnám, než oblasti mtDNA kódující funkční proteiny. Dvě z těchto tří HRV oblastí jsou vhodné ke genealogickému zkoumání původu rodu; na základě analýzy mutací v sekvenci těchto oblastí se dá geneticky mapovat rodinná historie.

Kompletním vyšetřením mt DNA (oblastí HRV1 a HRV2) zjistíte, odkud pocházela vaše pramatka a dostanete se cca 1 -5 tisíc let zpět.

Test lze provést komukoliv, ženě i muži.