Veterinární diagnostika - spolupráce ve VaV

Vývojové laboratoře GEN-TREND spolupracují s privátními osobami, společnostmi i odborníky z řad věřejné výzkumné sféry na vývoji diagnostických metod v oblasti veterinární medicíny. S mezinárodním přesahem řešila a řeší společnost témata např. z oblasti parodontálních onemocnění psů a koček (společnost FLUIDS iQ™ Inc. Canada, či Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně ), problematiku neuroinfekcí přenášených klíšťaty (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a projektový partner Ústav srovnávací tropické medicíny a parazitologie, Veterinární fakulty Univerzity Ludvíka-Maxmiliána v Mnichově), problematiku diagnostiky pohlaví u mláďat vzácných ptáků (Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity), problematiku detekce včelího moru bakterie Serratia marcescens (ÚPB BC AVČR) a další.

Společnost nabízí spolupráci v této oblasti privátním pracovištím i veřejným výzkumným organizacím.

Komerčně nabízíme chovatelům a veterinárním specialistům analýzy viz. levá část menu.