Stanovení pohlaví ptáků - test DNA

sexing.jpgU řady druhů chovaných ptáků, především papoušků, běžců atd. je rozlišení pohlaví na základě morfologických znaků nemožné nebo nejisté. V případech, kdy navíc chovatel potřebuje identifikovat samce či samice již jako mláďata, je určení pohlaví podle morfologických znaků prakticky neproveditelné. V současné době se stále více používá identifikace pohlaví pomocí analýzy DNA.

Laboratoř nabízí stanovení pohlaví u ptáků na základě molekulárně biologických metod. Testování se provádí ze vzorků krve nebo peří.

Metoda stanovení

Pro molekulárně biologické určení pohlaví u ptáků se využívá odlišností ve struktuře genu CHD1 (gen kódující "chromo-helicase DNA binding protein") umístěného na pohlavních chromozomech (u ptáků označovaných jako W a Z). Gen CHD1 je přítomen jak na chromozomu W, tak na chromozomu Z. Tento gen ovšem obsahuje intron, který má u různých chromozomů různou délku. Na základě amplifikace CHD genu jsou tedy získány buď 2 stejně dlouhé fragmenty, indikující homogametické (ZZ-samec), nebo je jeden z fragmentů delší, jak je tomu v případě samičího, heterogametického pohlaví (WZ). Vzhledem k variabilitě v délce intronů byla vyvinuta řada alternativních metod, jejichž kombinace umožńuje určit pohlaví u širokého spektra druhů ptáků.

Seznam řádů ptáků, které si u nás můžete nechat vyšetřit naleznete zde:

Mezi nejčastěji vyšetřované ptáky na zjištětní pohlaví patří papoušci, běžci (pštrosi, nandu, emu..), ale i labutě, husy či sovy.

Typ vzorku, instrukce k odběru

Laboratoř provádí urečení pohlaví ze vzorků peří nebo krve. Před odběrem vzorků si nejlépe vytiskněte objednávku, do které zaznamenáte identifikaci všech odebraných vzorků, aby nedošlo k jejich záměně. Stejným způsobem označíte i obaly jednotivých vzorků.

V případě vzorků peří je nutné vytrhnout několik (minimálně 5) drobných živých per z hrudníčku, ne však peří prachové. Spodní část pera by ideálně měla obsahovat stopy krve. Pera nestřihejte (DNA se izoluje právě ze spodní části) ani nesbírejte pera vypadlá (hrozí záměna jedinců, kontaminace či degradace materiálu). Krev nechte chvíli zaschnout a pera umístěte do suché papírové obálky označené identifikací jedince. Obálku pečlivě uzavřete.

Analýzu je možné provést i ze vzorku krve. Pro stanovení postačuje kapka krve nasátá do sterilního odběrového tampónu, či sterilní gázy atd. Odběrové části tampónu se nedotýkejte, zamezte případné kontaminaci od dalších ptáků. Krev je nutné nechat v tampónu zaschnout (alespoň 30 minut). Tampón následně vložte do uzaviratelného igelitového sáčku, popsaného identifikačními údaji ptáka. Odběr krve provádí veterinář, případně chovatel se zkušenostmi s tímto typem odběru.

Vzorky je potřeba co nejdříve (nejlépe tentýž den) spolu s vytištěnou a vyplněnou objednávkou odeslat na adresu laboratoře:

GEN-TREND s.r.o.

Hůry 149
373 71 Rudolfov
Česká Republika


Objednávka ke stažení

Počet vzorků zaslaných k analýze současně Cena za jedno stanovení
1 - 5 360 Kč vč. DPH
6 - 10 320 Kč vč. DPH
11 - 20 300 Kč vč. DPH

Výsledek obdržíte do 5 pracovních dnů od dodání vzorků do laboratoře (výsledky uvolňujeme po zaplacení).

Fakturu za provedenou analýzu zasíláme pouze na vyžádání.

V případě větších zakázek, dlouhodobé spolupráce či v případě výzkumných projektů (zoologické zahrady, záchranné stanice, veterinární ordinace, velcí chovatelé) je možné vyjednat speciální cenovou nabídku (více info na: )

Metodika stanovení pohlaví u ptáků ze vzorků peří byla vyvinuta ve spolupráci s Biotechnologickým centrem AVČR a Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity.

Vývoj metodiky byl podpořen z programu podpory spolupráce podniků v Jihočeském kraji a výzkumných organizací "Jihočeské podnikatelské vouchery".

Výzva

Připravujete projekt na pomezí základního a aplikovaného výzkumu v oblasti molekulárně biologické diagnostiky nebo biotechnologií a hledáte partnera z privátní sféry? Máte zajímavý výsledek výzkumu, který byste chtěli uplatnit v praxi? Neváhejte nás kontaktovat.