Etiologie

Vznik a vývoj parodontálního onemocnění je dán komplexem mechanismů - interakčních a regulujících - mezi bakteriálním systémem a imunitním systémem hostitele. Bakterie stimulující imunitní systém hostitele aktivují obranné mechanismy, čímž dochází k masivní tvorbě cytokinů a dalších zánětlivých mediátorů, které pak způsobují vlastní poškození parodontu.

Příznaky a důsledky

Nejvýraznějším lokálním příznakem parodontitidy je zápach z dutiny ústní (halitóza), který vzniká především produkcí těkavých sloučenin síry anaerobními bakteriemi. Dalšími příznaky jsou slinění, nechutenství, krvácení z dásní, ulcerace sliznice, pohyblivost zubů, i lokální komplikace jako například abscesy, lokální lymfadenopatie, osteomyelitida čelistí, nebo oronazální fistuly. Důsledky parodontálního onemocnění jsou i změny chování jako například apatie nebo naopak agresivita.

Není to „jen o zubech"

Bakterie plaku také následně pronikají do krevního oběhu, což vede k produkci mediátorů zánětu a rozvoji systémových chorob jako například kardiovaskulární onemocnění, bakteriální endokarditidy, pneumonie. Vedle toho se také mohou vyskytnout poruchy funkce jater - intrahepatální cholestáza, steatóza jater, výskyt jaterních abscesů. Dopad chronické parodontitidy na organismus je tedy značný a neomezuje se pouze na "vikláni" zubů a zápach.