Test VariOr® Canis

S využitím dlouholetých zkušeností s laboratorní molekulárně- biologickou diagnostikou parodontitidy v humánní medicíně jsme vyvinuli test umožňující detekci a identifikaci bakterií způsobující parodontitidu u psů – test VariOr® Canis.

Test se provádí ze vzorku sulkální tekutiny odebraného z parodontálních chobotů.

Kromě potvrzení diagnózy, umožňují výsledky testu veterinárnímu lékaři zvolit nejefektivnější (antibiotickou) léčbu vzhledem k druhu a množství detekovaných bakterií. Opakování testu v průběhu terapie a po jejím ukončení dává veterináři i majiteli plnou kontrolu nad průběhem a výsledkem léčby.

Pro koho je test určen?

Test je určen zejména veterinárním lékařům, kterým slouží pro potvrzení diagnózy, pro stanovení dalšího směru léčby a kontrolu jejího průběhu.

Test lze samozřejmě provést i na základě požadavku chovatele, odběr však musí provést odborník - veterinární lékař.

Hlavní přednosti testu:

- DNA detekce parodontálních bakterií - není třeba kultivace

- včasné odhalení onemocnění

- kontrolovaný proces léčby

Jak test VariOr® Canis provést?

- veterinární lékař/chovatel zdarma objedná odběrovou sadu v naší laboratoři

- podle instrukcí přiložených k odběrové sadě je třeba odebrat vzorky: odběr probíhá pomocí papírových čepů, které se zasunou do parodontálních chobotů

- vzorek/vzorky spolu s objednávkou jsou poté odeslány do laboratoře

- v laboratoři je test proveden do 15 pracovních dní od doručení vzorku

- laboratorní zpráva je odeslána veterinárnímu lékaři (spolu s fakturou)

Jak test VariOr® Canis funguje?

Test je založen na molekulárně biologickém průkazu DNA stanovovaných patogenů. Principem testu je reverzní hybridizace značeného PCR produktu se specifickými sondami vázanými na membránu. V rámci testu jsou detekovány bakterie s prokazatelným vztahem k parodontálnímu onemocnění u psů.


Kolik test stojí?

Test VariOr® Canis stojí 1 900 Kč vč. DPH

Objednávka odběrový sad zdarma:

Tel.: +420 608 636 119
Email:

Uvedení testu VariOr® Canis na trh bylo podpořeno v rámci projektu "Rozšíření produktů laboratoře molekulární biologie pro oblast veterinární medicíny a inovace procesu mezinárodní labreport" z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.