Výzkum a vývoj na zakázku - spolupráce

Společnost GEN-TREND s.r.o. má za sebou řadu úspěšných společných projektů s řadou výzkumných institucí i soukromých firem. I nadále máme zájem o spolupráci na výzkumných a vývojových projektech ať již jako dodavetelé, partneři či zákazníci. Disponujeme vlastním týmem odborníků v oblasti molekulárně-biologické diagnostiky a molekulárních biotechnologií, máme řadu kontaktů na externí spolupracovníky, výzkumné týmy apod. Máme zkušenosti v oblasti uvádění výrobků na trh, víme, co obnáší přechod od nápadu k výrobku a známe problematiku přenosu know-how. Řada našich zaměstnanců pochází ze sféry veřejného (i základního) výzkumu, takže známe problematiku akademického prostředí a jeho financování. Sami jsme realizovali mnoho projektů s veřejnou finanční podporou.

Dále disponujeme laboratorními prostory plně vybavenými pro molekulárně biologické diagnostiky, klonování, expresi rekombinantních proteinů, fermentory pro poloprůmyslovou produkci rekombinantních proteinů, biohazard boxy pro infekční práci, či práci s tkáňovými kulturami a mnoho dalších aplikací.

Uvítáme každý smysluplný námět na spolupráci.

Nabízíme využití volných kapacit laboratoří - viz. nabídka v levé části menu.