Spolupráce - přístrojové vybavení, lidské zdroje

Společnost GEN-TREND s.r.o. má za sebou několik úspěšných spoluprací s řadou výzkumných institucí i soukromých firem (viz odkaz Partneři). I nadále máme zájem o spolupráci na výzkumných a vývojových projektech ať již jako dodavetelé, partneři či zákazníci.

Disponujeme vlastním týmem odborníků v oblasti molekulárně-biologické diagnostiky a molekulárních biotechnologií, máme řadu kontaktů na externí spolupracovníky, výzkumné týmy apod. Máme zkušenosti v oblasti uvádění výrobků na trh, víme, co obnáší přechod od nápadu k výrobku a známe problematiku uplatnění výrobku na trhu. Naši zaměstnanci pocházejí ze sféry veřejného (základního) výzkumu, takže známe problematiku akademického výzkumu a jeho financování. Sami jsme realizovali několik projektů s veřejnou finanční podporou.

Dále disponujeme laboratorními prostory plně vybavenými pro molekulárně biologické diagnostiky, klonování, expresi rekombinantních proteinů, fermentory pro poloprůmyslovou produkci rekombinantních proteinů, biohazard boxy pro infekční práci, či práci s tkáňovými kulturami...

Seznam vybavení (uvádíme pro lepší představu o možné spolupráci):Vybavení Počet kusů Kapacita Použití
Biohazard box 2 infekční práce, práce s tkáňovými kulturami, GMO...
PCR box 1 příprava PCR mastermixů
Dry block 3 celkem 192 vzorků inkubace
Centrifuga chlazená 2 centrifugace (rotory pro 1,5/2 ml mikrozkumavky, 15 ml a 50 ml)
PCR cycler 2 celkem 188 vzorků PCR, gradientová PCR
Přístroj pro automatickou extrakci 1 16 vzorků/run automatická extrakce RNA, DNA, proteinů
Vodní lázeň s třepáním 1 hybridizace, inkubace...
Automatický promývací systém 1 20 stripů/run hybridizace, western blot...
Horizontální elektroforéza 3 separace fregmentů DNA, PCR produktů
Dokumentační systém s chlazenou CCD kamerou 1 dokumentace gelů, přímá dokumentace a kvantifikace chemiluminiscenčního nebo fluorescenčního signálu
Autokláv 1 sterilizace teplem a tlakem
Digestoř 1 práce s těkavými látkami
Magnetická míchačka 2 příprava roztoků
Magnetická míchačka vyhřívaná 3 příprava roztoků při zahřívání
Hybridizační pec 1 20 lahví hybridizae, inkubace
Fermentor 1 7 l příprava rekombinantních proteinů - bakterie, kvasinky, houby, živočišné buňky
Fermentor 1 14 l příprava rekombinantních proteinů - bakterie, kvasinky, houby, živočišné buňky
Růstová komora 1 840 l pěstování, kultivace v řízených podmínkách (teplota, vlhkost, světlo, koncentrace plynů...)
Termostatický inkubátor 1 250 l kultivace, inkubace
Chromatografie (FPLC) 1 separace, purifikace
Hlubokomrazicí box 1 725 l uskladnění, archivace vzorků a dalších materiálů
Vybavení pro sběr klíšťat sběr klíšťat v přírodě, monitoring populací klíšťat