Screeningové PCR testování vzorků

Potřebujete provést screening velkého množstí vzorků a nemáte prostor, vybavení nebo personál? Naše laboratoř je plně vybavena pro PCR analýzy všech možných vzorků dle požadavků zadavetele. Disponujeme biohazard boxy pro bezpečnou izolaci nukleových kyselin i z potenciálně infekčních vzorků, chlazenými centrifugami, PCR cyclery, qPCR cyclerem a dalším vybavením pro rutinní PCR analýzy.