Jihočeský vědecko-technický park

Společnost GEN-TREND s.r.o. již fyzicky opustila prostory Jihočeském vědecko-technickém parku a stala se tak první firmou, která prošla celým "evolučním cyklem" v prostorách VTP od začínající firmy využívající prostředí "inkubátoru" až po samostatnou firmu schopnou se uplatnit na trhu. Společnost nicméně zůstává klientem VTP formou tzv. "virtuálního zasídlení", které umožňuje i nadále využívat některé služby a zejména pak rozvíjet kontakty jak s akademickou sférou, tak s ostatními zasídlenými firmami.

Společnost také pokračuje ve filozofii VTP - volnou kapacitu přístrojů i lidských zdrojů společnost nabízí i dalším subjektům z privátní i veřejné sféry. Podmínkou spolupráce je u veřejných subjektů možnost komercionalizace výsledků společného projektu.

U privátních subjektů je možná spolupráce pouze s následujícími subjekty:

  • Špičkové privátní týmy, které se specializují na využití výsledků transferu know-how z veřejné výzkumné do privátní sféry.
  • Inovativní společnosti, které potřebují kapacitu našich laboratoří k jednorázovému vývoji svého produktu.
  • Inovativní společnosti, které potřebují kapacitu našich laboratoří k výrobě svého produktu.
  • Vznikající spin-off firmy, které potřebují naši pomoc do začátku podnikání.
  • Společnosti, které zvažují společný vývoj a uplatnění produktu na evropském trhu.
  • Výzkumné a vývojové týmy z veřejné sféry, které mají zájem na spolupráci s aplikační sférou v oblasti molekulární biologie.