VariOr® Gen

stanovení genetických predispozic k parodontitidě

Parodontitida je zánětlivé onemocnění, které je vyvoláváno působením některého nebo několika bakteriálních patogenů. Bakterie zodpovědné za vznik onemocnění umíme identfikovat díky našemu testu VariOr® Dento, na základě znalosti množství a zastoupení bakterií, lze pak nasadit odpovídající a cílenou léčbu. Úspěch terapie lze kontrolovat "follow up" testy VariOr® Dento.

Vedle mikrobiálních příčin jsou zde však další faktory, které pravděpodobnost vzniku onemocnění parodonotitidou a jeho průběh ovlivňují. Některé z těchto faktorů jsou dědičné. Patří k nim například způsob imunitní reakce pacienty - zánět a lokální i systémovou imunitní odpověď. Efektivita imunitní odpovědi má průkazný vliv na rozsah destrukce parodontu a tedy na průběh onemocnění. Dědičné predispozice k onemocnění parodontitidou můžete zjistit pomocí testu VariOr® Gen.

gtvariorgenobalproweb.jpg

Co je test genetických predispozic k parodontitidě?

Pomocí testu je možné stanovit míru geneticky podmíněného rizika vzniku parodontózy a zejména pak predikovat její průběh. Test detekuje na úrovni DNA rizikové alely genů kódujících prozánětlivý cytokin interleukin 1 (IL-1 alfa alela 2, IL-1 beta alela 2) a specifický serotyp hlavního histokompatibilního systému HLA-DR4.

Co test genetických predispozic přináší

Test přináší informaci o dědičných predispozicích pacienta k onemocnění parodontu. Lékař pak může pacientovi individuálně přizpůsobit poskytovanou péči, frekvenci kontrol apod. Pacient, který si je vědom vysokého osobního rizika onemocnění pak přistupuje ochotněji na preventivní či terapeutická opatření navrhovaná lékařem. Vzhledem k vysoké frekvenci nepřijetí zubních implantátů u pacientů (zejména pak kuřáků) s rizikovou alelou IL-1beta, je použití testu indikováno také před náročnějšími chirugickými zákroky.

Pro koho je test určen?

Test je určen jak praktickým zubním lékařům včetně pediatrů, pro včasné odhalení pacientů s vysokým rizikem parodontózy (doporučujeme zařadit jako součást vstupní prohlídky), tak specialistům parodontologům, k odhalení všech příčin, které se podílejína současném stavu parodontu pacienta. Lékař pak může pacientovi individuálně přizpůsobit poskytovanou péči, doporučit preventivní opatření, nastavit zvýšenou frekvenci kontrol apod. U pacientů s parodontitidou, lze test provést se stejného vzorku jako VariOr® Dento, u ostatních pacientů, lze naším specializovanou odběrovou sadou provést jen stěr z bukální sliznice, bez nutnosti zavádění papírových čepů.

Test lze samozřejmě provést i na základě požadavku pacienta, například u dětí rodičů s parodontózou, je možné povrdit nebo vyvrátit genetický přenos rizika na dítě, a případně přijmout potřebná opatření k zamezení vzniku parodontitidy nebo omezení následků onemocnění.

  • praktickým zubním lékařům jako součást vstupní prohlídky
  • parodontologům pro rozkrytí genetického pozadí onemocnění parodontu a predikci vývoje onemocnění
  • implantologům před operačními zákroky - stanovení rizika nepřijetí

Hlavní přednosti testu:

  • test se provádí ze stejného vzorku jako VariOr® Dento - pacient tedy není zatěžován dvojitým odběrem; v případě pacientů bez klinických projevů parodontitidy se odběr provádí pouze stěrem z bukální sliznice
  • výsledky testu mají i preventivní charakter - včasné odhalení genetický rizik a adekvátní preventivní opatření mohou zamezit nebo alespoň významně omezit následky onemocnění parodontu
  • stanovované markery mají vztah k řadě dalších, systémových, onemocnění: diabetes, revmatická artritida, onemocnění cév

Jak test provést?

Test je primárně připraven jako doplněk testu VariOr® Dento, ovšem test je možné provést i samostatně. V tom případě se neprovádí odběr pomocí papírových čepů, ale stěrem z bukální sliznice.

  • Stomatolog/parodontolog zdarma objedná odběrovou příslušnou odběrovu sadu (VariOr® Dento, nebo VariOr® Gen, pokud lékař u pacienta neprovádí zároveň vyšetření parodontálních patogenů).
  • Stomatolog/parodontolog podle instrukcí přiložených k setu odebere vzorky a spolu se žádankou je odešle do laboratoře.
  • V laboratoři je test proveden do 5 pracovních dní od doručení vzorku.
  • Laboratorní zpráva je odeslána lékaři spolu s fakturou.

Jak test VariOr Dento funguje?

Test je založen na molekulárně biologickém průkazu. Principem testu je reverzní hybridizace značeného PCR produktu se specifickými sondami vázanými na membránu.

Cena testu: 1 500 Kč vč. DPH.

Objednávka odběrových sad zdarma:

Prostředictvím našeho online objednávkového systému.

Telefon: +420 608 636 119, +420 602 156 577

E-mail: 

Konzultační linka pro stomatology i pacienty:

Laboratoř molekulární biologie GEN-TREND s.r.o.

Hůry 149
373 71 Rudolfov

Telefon: +420 608 636 119, +420 602 156 577

E-mail: 

Literatura:

Bonfil J.J., Dillier F.L., Mercier P., Reviron D., Foti B., Sambuc R., Brodeur J.M., Sedarat C. (1999): A "case control" study on the role of HLA DR4 in severe periodontitis and rapidly progressive periodontitis. identification of types and subtypes using molecular biology (PCR.SSO). J. Clin. Periodontol. 26(2): 77-84.

Katz J., Goultschin J., Benoliel R., Brautbar C. (1987): Human leukocyte antigen (HLA) DR4. Positive association with rapidly progressing periodontitis. J. Periodontol. 58(9): 607-10.

Další naše produkty v oblasti prevence onemocnění zubů:

VariOr® Dento - DNA analýza parodontálních patogenů

VariOr® Caries - stanovení rizika vzniku zubního kazu u dětí