Mikrobiální diagnostika jako nezbytná součást úspěšné léčby

Molekulárně biologická laboratoř GEN-TREND se specializuje na vývoj diagnostiky mikrobiálních původců onemocnění v dutině ústní. Ačkoliv existuje ve stomatologii řada názorů, že lze určit diagnózu a úspěšně léčit pacienta bez identifikace mikrobiálního původce onemocnění pouze na základě klinického obrazu pacienta výzkum a vývoj posledních let ukazuje na opodstatněnost nebo dokonce nutnost zcela opačného přístupu.

Např. u parodontologie se identifikace mikrobiálních původců jeví zcela zásadní ať už vzhledem k možnostem šetrnějšího nasazení antibiotik, tak např. i ve vztahu k možným souvislostem s jinými systémovými onemocněními pacienta.

Pokusíme se vysvětlit na následujícím příkladu léčby parodontitidy:

Parodontitida je onemocnění závěsného aparátu zubů, které je primárně vyvoláno infekcí specifickými druhy bakterií. Na vzniku, průběhu i úspěšnosti léčby tohoto onemocnění má však vliv celá řada faktorů od vnějších vlivů jako je stres přes osobní genetické a imunologické charakteristiky pacienta, až po pacientovo chování a zvyky (kouření, úroveň dentální hygieny apod.).

Úspěšná léčba parodontitidy je založená na snížení počtu parodontopatogenních bakterií a stabilizování periodontálního stavu.

Proč by analýza VariOr® Dento měla být součástí Vaší ordinace?

Přesnější diagnóza

schema-diagnostika.jpg

Tam, kde jsou přítomny tkáňově-invazivní parodontální bakterie, jako jsou například Porphyromonas gingivalis nebo Aggregatibacter actinomycetemcomitans, jsou mechanické metody, jako je root-planing nebo deep-scaling, často neúčinné při eliminaci patogenu. Přes pečlivou léčbu je výsledkem progresivní ztráta pojivové tkáně a kosti. V takových případech je souběžná antimikrobiální terapie - prováděna pouze po mikrobiální diagnostice - samozřejmě mnohem efektivnější a současně má méně nežádoucích účinků. Výběr vhodné antimikrobiální léčby a forma aplikace by měl být založen na bakteriálním spektru a klinické diagnóze parodontitidy.

Cílená léčba

Pozitivní vliv aplikace antibiotik při léčbě parodontitidy byl potvrzen v odborné literatuře (např. Haffajee (2003) nebo Herrera (2002)). Tyto odborné studie potvrzují benefit antibiotické systémové terapie doplňujících mechanoterapii u pacientů s parodontitidou

Spektrum bakterií i jejich množství se může mezi jednotlivými pacienty v periodontálním onemocnění značně lišit. Je tedy důležité stanovit typ a množství přítomných bakterií a díky tomu cíleně zvolit vhodnou účinnou látku a vytvořit základ pro odpovědné použití antibiotik.

Celkové zdraví

Pokud imunitní systém rozpoznal patogeny ze zubního plaku a začal proti nim zbrojit, dochází mimo jiné i k produkci prozánětlivých látek, které mají pomoci imunitním buňkám v likvidaci patogenů. Pokud však není příčina zánětu odstraněna, zánět se prohlubuje a dochází k celé řadě nevítaných procesů – agregaci krevních destiček, podpoře zánětlivých změn na dásni (tvorba parodontálních chobotů), zvýšení hladin systémových zánětlivých markerů. Tyto procesy podporují nejen rozvoj parodontitidy, ale zároveň ovlivňují i cévy srdce a dalších orgánů. Jakýkoliv dlouhodobý a neřešený zánět v těle narušuje výstelku našich cév, ta se stává tzv. lepivou – agregují k ní krevní destičky, cholesterol, mohou se na ní usadit i patogenní bakterie, které pronikly do těla právě z míst zánětu, které krvácí (zubní dásně) či z neřešeného zubního kazu. Obranná imunitní reakce pak už pokračuje přímo na výstelce cév. Zmíněné procesy jsou pak příčinou aterosklerózy, infarktu myokardu, mozkové mrtvice, či předčasného porodu. Do souvislosti se zubním kazem či parodontitidou se v poslední době dostávají i taková onemocnění jako je artróza, cukrovka či autoimunitní choroby. Stomatolog by pak na základě mikrobiální analýzy měl být ten, který první upozorní pacienta na další možná rizika a doporučí návštěvu specialisty. Bez znalosti konkrétního původce parodontitidy pak nelze usuzovat na vztah k dalším systémovým onemocněním jak ukazuje následující tabulka:

tabulka-patogeny-systemova-onemocneni.jpg

citovaná literatura:

Haffajee AD, Socransky SS, Gunsolley JC. Systemic antiinfective periodontal therapy. A systematic review. Ann Periodontol 2003: 8: 115–181.

Herrera D, Sanz M, Jepsen S, Needleman I, Roldan S. A systematic review on the effect of systemic antimicrobials as an adjunct to scaling and root planingin periodontitis patients. J Clin Periodontol 2002: 29 (Suppl. 3): 136–159.)