Neoehrlichióza

Neoehrlichióza je nově objevené onemocnění přenášené klíťaty rodu Ixodes a klíštětem Dermacentor reticulatus. Vyvolává jej bakterie Candidatus Neoehrlichia mikurensis, která je blízce příbuzná Anaplasma phagocytophilum, způsobující ehrlichiózu. Bakterie, jak se zdá, se vyskytuje po celé Evropě.

Candidatus Neoehrlichia mikurensis napadá převážně starší jedince se sníženou imunitou, zatím byl zaznamenán jen jeden případ, kdy onemocněl zcela zdravý člověk. Symptomy onemocnění jsou horečka, bolest svalů a kloubů, bolest hlavy. K tomu se přidávají cévní příhody, nejčastěji trombóza, aneurysma a mrtvička. Vzhledem k těmto symptomům je pro lékaře velmi těžké neoehrlichiózu správně diagnostikovat. To je možné jen z krve nebo kostní dřeně pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) se specifickými primery. Sérologické metody jsou neúčinné.

K léčbě se používá doxycyklin, případně rifampin.