EhrlichiózaEhrlichióza, či správně lidská granulocytární anaplazmóza, je způsobena bakterií Anaplasma phagocytophylum (dříve Ehrlichia phagocytophylum-odtud název ehrlichióza). Na člověka se Anaplasma přenáší během sání klíštěte a napadá bílé krvinky, v nichž se množí. Tím snižuje jejich funkce v obraně organismu. Onemocnění se vyskytuje převážně v USA, v Evropě je diagnostikováno jen sporadicky, pravděpodobně pro své nespecifické příznaky.

Nemoc propuká po 7-10 dnech po přisátí klíštěte. Jak už bylo řečeno, ehrlichióza má velmi nespecifické příznaky, proto se špatně diagnostikuje. Jsou jimi bolest hlavy, svalů a únava. Dalšími příznaky jsou vyrážka (podobná borreliové skvrně – asi ve 20% případů), zvětšení uzlin a horečky. Tím, že ničí imunitu organismu podporuje bujení jiných infekcí přítomných v těle. Pro zdravého člověka není obvykle nebezpečná. Uvádí se sice, že je smrtelná ve 3% případů, ale tato úmrtí spadají většinou do kategorie lidí s porušenou imunitou. Ehrlichióza je hlavně v časných stadiích dobře léčitelná. K léčbě se většinou používá doxycyklin, tetracyklin, minocyklin, případně rifampin.