Babesióza

Babesióza je onemocnění způsobené prvokem rodu Babesia, kmen Apicomplexa, česky výtrusovci. Je to tedy parazit příbuzný původci malárie. Babesia způsobuje onemocnění zvířat i lidí, i když nutno dodat, že u lidí je toto onemocnění poměrně vzácné. Může to být z části dáno i tím, že u poloviny infikovaných dětí a čtvrtiny infikovaných dospělých proběhne onemocnění asymptomaticky. Jiné je to u lidí velmi mladých, nebo naopak velmi starých a lidí s porušenou imunitou, jako jsou onkologičtí pacienti nebo pacienti bez sleziny a HIV pozitivní. U těch může babesióza končit i smrtí. Naše firma se zaměřuje na diagnostiku babesiózy u lidí a psů.

Lidská babesióza

V závislosti na zdravotním stavu pacienta se může jednat jak o onemocnění banální, tak o onemocnění fatální. Inkubační doba onemocnění je 1-4 týdny od přisátí klíštěte, či 1-9 týdnů při přenosu krevní trasfuzí. Parazit při infekci proniká do červených krvinek hostitele, kde přežívá a množí se. Častými příznaky jsou únava, horečka, pocení a zimnice. Na laboratorní úrovni je to pak hemolytická anemie a úbytek krevních destiček. Méně častými příznaky jsou bolest hlavy, svalů a kloubů, sucho v ústech a suchý kašel, nevolnost a zvracení, ubývání na váze, bolest břicha, konjunktivitida, postižení rohovky, fotofobie, emoční labilita, deprese, hyperesthesie, zvětšená slezina a játra, žloutenka, úbytek neutrofilů v krvi. Symptomy mohou trvat několik dní až několik měsíců. V těžkých případech babesióza připomíná malárii a může končit selháním orgánů a zástavou dechu.

Babesióza v drtivé většině případů proběhne asymptomaticky, nebo příznaky připomíná virózu, proto nejčastěji není diagnostikována vůbec. Navíc správně identifikovat babesiózu umí jen specializované laboratoře. Každopádně diagnostika je možná buď pomocí mikroskopie (charakteristické útvary tvaru maltézského kříže v červených krvinkách barvených Giemzou), serologicky pomocí detekce IgG a IgM protilátek, nebo pomocí PCR reakce s Babesia specifickými primery.

K léčbě se užívá kombinace klindamycinu a chininu, případně atovaquone a azithromycin. V život ohrožujících případech jsou infikované červené krvinky odebrány z těla pacienta a nahrazeny transfuzí nových nenakažených.

U lidí v Evropě je přenašečem babesiózy klíště obecné, Ixodes ricinus. To přenáší Babesia divergens a pravděpodobně i Babesia venatorum. Vzácně se může objevit i výrazně severoamerický druh Babesia microti, přičemž přenašeč tohoto druhu v Evropě není znám. Pravděpodobně se však opět jedná o klíště Ixodes ricinus. Vzhledem ke stejnému vektoru může být babesióza u lidí doprovázena i infekcí spirochétami rodu Borrelia, způsobujícími lymeskou boreliózou.

Babesióza u psů

Projevy onemocnění jsou různé a mají různou sílu, podobně, jako u lidí. Ovšem nejčastěji se objevuje akutní silná babesióza, jejíž typické příznaky jsou: tmavá moč, horečka, slabost, deprese, nateklé mízní uzliny a zvětšená slezina.

Babesióza je u psů doprovázena bilirubinurií, trombocytopenií, hypoalbuminemií a anemií. Pokud se vyskytují tyto klinické příznaky, vyšetří veterinář krevní roztěr barvený nejčastěji eosinem a methylenovou modří. V červených krvinkách jsou vidět babesie.

U psů je v případě babesiózy indikována léčba imizolem. Možná je i „lidská“ léčba.

Psi mají v Evropě, na rozdíl od lidí, mnohem pestřejší portfolio babesií, které je infikují. Je to především Babesia canis přenášená klíštětem Dermacentor reticulatus, Babesia vogeli přenášená klíštětem Rhipicephalus sanguineus, Babesia gibsoni přenášená pravděpodobně rovněž Rhipicephalus sanguineus, Babesia vulpes a Babesia annae přenášené pravděpodobně klíšťaty Ixodes hexagonus a Ixodes canisuga.