O nás

Společnost GEN-TREND s.r.o. vznikla v roce 2002 jako sdružení investorů, ekonomů a odborníků v biotechnologiích a molekulární biologii za účelem vybudovat privátní subjekt úzce spolupracující s veřejným výzkumným sektorem. Spojení privátních a veřejných výzkumných kapacit bylo iniciováno s cílem vybudovat společnost fungující na principu transferu know-how z veřejné výzkumné do privátní aplikované sféry. Výsledkem našeho snažení je prosperující firma jejíž biotechnologické produkty dosahují špičkové světové úrovně.

Společnost GEN-TREND s.r.o. je zasídlena od r. 2008 v Jihočeském vědecko-technickém parku. Tohoto prostředí využila k navázání spolupráce s předními odborníky z Univerzity Karlovy, VŠCHT v Praze, Jihočeské univerzity, MBÚ AVČR a Biologického centra AVČR při vývoji nových technologických postupů např. v produkci biologicky aktivních molekul, či ve vývoji nových diagnostických metod pro humánní a veterinární medicínu.

V současnosti GEN-TREND provozuje laboratoře v inovačním centru společnosti ENVISAN-GEM a.s..

Společnost uplatňuje model spolupráce využívající lidských zdrojů vědeckých pracovníků veřejných institucí. Kooperace je založena na principech "joint venture" s cílem vybudovat dlouhodobé partnerství s veřejnou výzkumnou institucí.

Typické joint venture vyžaduje vyvážení a zajištění zájmů obou stran, což je velmi náročný úkol, neboť dlouhodobé partnerství bude úspěšné pouze za předpokladu, že se obě strany cítí v rovnoprávném postavení.

Přes počáteční obtíže vyplývající z obecné nedůvěry akademické sféry vůči podnikatelským subjektům se podařilo nastolit velmi konstruktivní model spolupráce. Za velký úspěch personální politiky lze rovněž označit zájem špičkových absolventů doktorských studií o práci ve vývojových laboratořích společnosti GEN-TREND.

Společnost GEN-TREND tak v současnosti využívá a rozšiřuje tým vysoce specializovaných odborníků, který naplňuje svou činností marketingové cíle společnosti.

Profil společnosti v rámci projektu RKO-ERA