Klíšťata a jimi přenášená onemocnění v Jihočeském kraji

Geografické mapování aktivit klíšťat v Jihočeském kraji.

Klíšťata mohou přenášet řadu nejen virových, ale i bakteriálních a protozoárních patogenů. Nejrozšířenější nákazou je celoplošně lymeská borelióza a klíšťová encefalitida. Na základě této statistiky vznikla díky týmu vědců a odborníků z České republiky a Bavorska studie, která ve své zprávě popisuje výskyt klíšťat a jimi přenášených onemocnění se zaměřením na tyto dva kraje.

Proč právě Jihočeský kraj
Z epidemiologického pohledu je právě území Jihočeského kraje oblastí s nejvyšším výskytem klíšťaty přenášených nákaz. Zároveň ale jde o region s vysokým turistickým a rekreačním potenciálem.

Na základě těchto okolností vznikla potřeba velmi důkladně zmapovat riziko infekce klíšťaty přenášenými patogeny, které hrozí jak obyvatelům, tak návštěvníkům kraje.

Klíšťaty přenášená onemocnění v Evropě
Klíšťata a patogeny, které přenáší, představují významné riziko pro zdraví člověka. Na kontinentu Evropy jsou klíšťata nejrozšířenějšími přenašeči onemocnění. Na základě počtu klinických onemocnění a jejich závažnosti jde převážně o klíšťovou encefalitidu a lymeskou boreliózu.

V Evropě je průměrně registrováno 5 453 případů klíšťové encefalitidy a 26 826 případů lymeské boreliózy ročně. Z toho Česká republika patří mezi země s nejvyšší incidencí lymeské boreliózy v Evropě.

Klíšťata v Jihočeském kraji


Data
Standardní systémy monitorování rizika nákazy jsou založeny na hlášení klinických případů onemocnění. Data o výskytu klinických případů v Jihočeském kraji byla poskytnuta Státním zdravotním ústavem Praha.

Terénní výzkum
Pro terénní výzkum bylo vybráno 30 lokalit, které reprezentovaly rozdílné biotopy klíšťat vyskytující se na území kraje tak, aby zároveň rovnoměrně pokrývaly celé území kraje, měly určitou epidemiologickou významnost, aby splňovaly nároky na přístupnost a také poskytovaly možnost získat dostatečné množství biologického materiálu pro analýzy.

Na základě výzkumu byly stanoveny aktivity populací klíštěte Ixodes ricinus a proběhla detekce viru klíšťové encefalitidy a spirochét lymeské boreliózy.

Následující mapy podávají přehledné informace o aktivitách klíšťat v Jihočeském kraji, ukazují výši rizika napadení klíštětem a výskyt případů obou zmíněných onemocnění. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

vyskyt-klistete.jpg

Na interaktivní mapku zobrazující epidemiologická data a vizualizace aktivity klíšťat se proklikněte ZDE. Tento mapový portál integruje výsledky několikaletého výzkumu a vznikl díky Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, Parazitologickém ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i., České Budějovice a Institutu srovnávací tropické medicíny a parazitologie, Univerzity Ludvíka Maxmiliána v Mnichově, ve spolupráci s Institutem geoinformatiky, Hornicko-geologické fakulty, VŠB-TU Ostrava, GEN-TREND ve spolupráci s doktorem Václavem Hönigem.

Děkujeme všem partnerům, že se podíleli na tomto přínosném projektu pro širokou veřejnost.