Objednávka odběrových sad a analýz VariOr Dento


Vývoj molekulárně-biologických diagnostických testů

Nabízíme vývoj diagnostických postupů založených na detekci specifických nukleotidových sekvencí (detekce mutací, detekce a identifikace různých druhů bakterií, DNA i RNA virů apod.) pomocí metodik polymerázové řetězové reakce (PCR), kvantifikační PCR (qPCR), reverzní hybridizace, polymorfizmu restrikční fragmentů (RFLP), konformačního polymorfizmu jednořetězců (SSCP) apod. Vyvinuté metody lze dopracovat až do stádia komerčně produkované diagnostické sady.

P1090639P1100206P1100207