Objednávka odběrových sad a analýz VariOr Dento


VariOr® Canis - DNA diagnostika parodontitidy u psů

S využitím dlouholetých zkušeností s laboratorní molekulárně- buiologickou diagnostikou parodontitidy v humánní medicíně jsme vyvinuli test umožňující detekci a identifikaci parodontálních bakterií u psů.

Co je test VariOr® Canis?

Test VariOr® Canis umožňuje identifikaci bakterií způsobujících parodontitidu u psů. Parodontitida sice je onemocnění, které vzniké na základě souhry několika faktorů, nicméně přítomnost velkého množství bakterií ve vznikajících parodontálních chobotech je pro rozvoj onemocnění naprosto zásadní.

Test se provádí ze vzorku sulkální tekutiny odebraného z parodontálních chobotů. 

Kromě potvrzení diagnózy, umožňují výsledky testu veterinárnímu lékaři zvolit nejefektivnější (antibiotickou) léčbu vzhledem k druhu a množství detekovaných bakterií. Opakování testu v průběhu terapie a po jejím ukončení dává veterináři i majiteli plnou kontrolu nad průběhem a výsledkem léčby.

 

Pro koho je test určen?

Test je určen zejména veterinárním lékařům, kterým slouží pro potvrzení diagnózy, pro stanovení dalšího směru léčby a kontrolu jejího průběhu. 

Test lze samozřejmě provést i na základě požadavku chovatele, odběr však musí provést odborník - veterinární lékař.

Hlavní přednosti testu:

  • detekce širokého spektra bakterií bez časově náročné mnohdy neefektivní kultivace
  • včasné odhalení onemocnění
  • kontrolovaný proces léčby

Jak test VariOr® Dento provést?

  • veterinární lékař zdarma objedná odběrovou sadu.
  • veterinární lékař podle instrukcí přiložených k odběrové sadě odebere vzorky a spolu s objednávkou je odešle do laboratoře. Odběr probíhá pomocí papírových čepů, které se zasunou do parodontálních chobotů.
  • V laboratoři je test proveden do 5 pracovních dní od doručení vzorku.
  • Laboratorní zpráva je odeslána veterinárnímu lékaři (spolu s fakturou).

Jak test VariOr® Dento funguje?

Test je založen na molekulárně biologickém průkazu DNA stanovovaných patogenů. Principem testu je reverzní hybridizace značeného PCR produktu se specifickými sondami vázanými na membránu. V rámci testu jsou detekovány 4 druhy bakterií a jeden komplex druhů (A. canis, C. cynodegmi, M. bovoculi, P. gulae group a O. denticanis) s prokazatelným vztahem

Kolik test stojí?

Test VariOr® Canis stojí 1 200 Kč vč. DPH.

 

Objednávka odběrový sad zdarma:

 

Tel.: +420 608 636 119, +420 602 156 477
Email: laborator@gentrend.cz

 


Uvedení testu VariOr® Canis na trh bylo podpořeno v rámci projektu "Rozšíření produktů laboratoře molekulární biologie pro oblast veterinární medicíny a inovace procesu mezinárodní labreport“ z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.