Objednávka odběrových sad a analýz VariOr Dento


Objednávka odběrových sad a analýz VariOr®

Odběrové sady a analýz řady VariOr® objednávejte prostřednictvím našeho online systému.

Objednávka odběrových sad a analýz

Stomatologické ordinace (VariOr® Dento 7, VariOr® Dento 11, VariOr® Caries, VariOr® GEN)

Objednávky odběrových sad je pro stomatologické ordinace zdarma. Vlastní analýzu ordinace objednává až při odeslání vzorku do laboratoře. Vše se provádí prostřednictvím našeho online objednávkového systému. V rámci svého účtu budete mít přehled o všech objednaných analýzách, všechny výsledky analýz budete mít neustále dostupné online. Systém minimalizuje ruční vyplňování objednávek a s ním spojené riziko chyb.

 

Soukromí zákazníci (VariOr® Caries, VariOr® GEN):

Analýzy u kterých je možné provést samoodběr (VariOr® Caries, VariOr® GEN), mohou objednávat i soukromí zákazníci. Zákazník se registruje prostředictvím našeho online objednávkového systému , objedná požadovanou analýzu. Na základě připsání platby na náš účet, či na dobírku, mu bude zaslána odběrová sada. Zákazník provede přesně podle přiloženého návodu odběr, zašle vzorek do laboratoře, po skončení analýzy mu bude zpřístupněna laboratorní zpráva s výsledky analýzy.